Home / Bibelemner / Skatt

Skatt

Jesus oppførte seg som en god borger ved å betale skatt. Det står i Bibelen, Matteus 17,27. ”Men for at vi ikke skal støte dem, så gå ned til sjøen og kast ut et snøre! Ta den første fisken du trekker opp, og når du åpner gapet på den, vil du finne en stater. Den skal du gi som skatt for meg og deg.”

Jesus sier vi skal betale skatt av det vi tjener. Det står i Bibelen, Matteus 22,17-21. ”Si oss da hva du mener om dette: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?” Men Jesus merket deres ondskap og sa: ”Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? Vis meg mynten som skatten betales med.” De rakte ham en denar, og han spurte: ”Hvem er det som har sitt bilde og sitt navn her?” ”Keiseren,” svarte de. Da sa han til dem: ”Så gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er”.”

Kristne skal betale sin skatt villig. Det står i Bibelen, Romerne 13,5-7. ”Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Dere betaler jo også skatt. Og myndighetene er Guds tjener og er satt til å ta seg av dette. Oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære.”

Hva sier Bibelen om skatten man skylder? Det står i Bibelen, Romerne 13,8. ”Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.”