Home / Subiecte biblice / Impozite

Impozite

Isus a dat un exemplu de cetăţean prin plătirea impozitelor.

Este scris în Biblie: Matei 17:27. “Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi; deschide-i gura şi vei găsi în ea o rublă pe care ia-o şi dă-le-o lor, pentru Mine şi pentru tine.”

Isus ne-a sfătuit să ne plătim impozitele.

Este scris în Biblie: Matei 22:17-21. “Spune-ne dar, ce crezi? Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?” Isus, care le cunoştea vicleşugul, a răspuns: “Pentru ce Mă ispitiţi, făţarnicilor? Arătaţi-Mi banul birului.” Şi ei I-au adus un ban. El i-a întrebat: “Chipul acesta şi slovele scrise pe el, ale cui sunt?” “Ale Cezarului,” I-au răspuns ei. Atunci El le-a zis: “Daţi dar, Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”

De bună voie creştinii trebuie să-şi plătească impozitele.

Este scris în Biblie: Romani 13:5-7. “În concluzie, trebuie să respectaţi legile din două motive: mai întâi, pentru a nu ajunge să fiţi pedepsiţi, şi în al doilea rând, voi înşivă ştiţi că trebuie să le respectaţi. De asemenea, plătiţi-vă impozitele, din aceleaşi motive. Căci funcţionarii publici trebuie plătiţi pentru ca să poată face în continuare munca încredinţată lor de Dumnezeu. Ei sunt în slujba voastră. Plătiţi cât se cuvine fiecăruia; plătiţi-vă impozitele de bunăvoie, supuneţi-vă superiorilor voştri şi acordaţi cinste şi respect tuturor celor cărora li se cuvine” (NT pe înţelesul tuturor).

Ce spune Scriptura despre impozite?

Este scris în Biblie: Romani 13:7-8. “Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama, cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea. Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea.”