Home / Bibelemner / Skyhet

Skyhet

Man kan overvinne skyhet og fryktsomhet ved å stole på Den Hellige Ånd. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 1,7. ”For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.”