Home / Bibel ämnen / Blyghet

Blyghet

Blyghet kan övervinnas genom att lita till den helige Ande. Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 1:7-8  Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...