Home / Bibelemner / Takknemlighet

Takknemlighet

Start dagen med takknemlige tanker. Det står i Bibelen, Salmene 92,2-3. ”Det er godt å lovsynge Herren og prise ditt navn, du Høyeste, å forkynne din godhet om morgenen, din trofasthet om nettene.”

Et av de første skrittene mot det å vende Gud ryggen, er å glemme å takke ham. Det står i Bibelen, Romerne 1,21. ”De kjente Gud, men likevel gav de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter.”

Takk Gud i alle situasjoner. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 5,18. ”Takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.”

Glem aldri hvor velsignelsene kommer fra. Det står i Bibelen, Salmene 103,2. ”Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!”