Home / Bibel ämnen / Tacksamhet

Tacksamhet

Börja dagen med en tacksam attityd. Bibeln säger i Psalm 92:2-3   Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att var morgon förkunna din nåd och var natt din trofasthet

Ett av de första tecknen på att man förkastar Gud är att glömma att tacka honom. Bibeln säger i Romarbrevet 1:21   de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades.

Tacka i varje situation. Bibeln säger i 1 Thessalonikerbrevet 5:18   och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.

Genom att tacka Gud glömmer vi inte varifrån våra välsignelser kommer. Bibeln säger i Psalm 103:2”Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.