Home / Bibelemner / Vranglære

Vranglære

Hvordan unngår man å falle for vranglære? Det står i Bibelen, Kolosserne 2,6-7. ”Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre; så må dere også leve i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham! Stå faste i troen etter det dere har lært, rike på takk til Gud!”