Home / Subiecte biblice / De unde am apărut?

De unde am apărut?

Ce ne învaţă Biblia despre creaţiune? Dumnezeu este Creatorul.

Este scris în Biblie: Geneza 1:1. “La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.”

Dumnezeu Se descopere pe Sine Însuşi prin creaţiune.

Este scris în Biblie: Psalm 19:1. “Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.”

Creaţiunea arată existenţa lui Dumnezeu şi responsabilitatea noastră.

Este scris în Biblie: Romani 1:20. “În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi.”

Dumnezeu a adus lumea la existenţă prin Cuvântul Său.

Este scris în Biblie: Psalm 33:6,9. “Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui. Căci El zice şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă.”

Dumnezeu a creat lumea în şase zile literale.

Este scris în Biblie: Exodul 20:11. “Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă (“ziua de Sabat” - traducerea engleză NIV) şi a sfinţit-o.”

Prin cine a creat Dumnezeu toate lucrurile?

Este scris în Biblie: Coloseni 1:16. “Pentru că prin El (Fiul) au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.”

Ioan 1:3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El”

Care a fost scopul lui Dumnezeu în crearea pământului?

Este scris în Biblie: Isaia 45:18. “Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit - : “Eu sunt Domnul şi nu este altul!”

Cum a întocmit Dumnezeu pe locuitorii lumii pe care a creat-o?

Este scris în Biblie: Geneza 2:7, 21-22. “Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om.”

După al cui chip a fost creat omul?

Este scris în Biblie: Geneza 1:27. “Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.”

Ce poziţie înaltă i-a stabilit Dumnezeu omului?

Este scris în Biblie: Geneza 1:26. “Apoi Dumnezeu a zis: “Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Psalm 8:3-6. “Când privesc cerurile - lucrarea mâinilor Tale - luna şi stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: “Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puţin mai pe jos decât Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui.”