Home / Bibel ämnen / Skapelsen, var kommer den ifrån?

Skapelsen, var kommer den ifrån?

Var finner vi skapelseberättelsen? Bibeln säger i 1 Moseboken 1:1   I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.”

Vad vittnar om Guds skapelse? Bibeln säger i Psalm 19:2   Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.

Skapelsen pekar på Guds existens och på vårt ansvar. Bibeln säger i Romarbrevet 1:20   Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem;

Gud talade och världen blev till. Bibeln säger i Psalm 33:6,9   Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning.  Han talade och allt blev till, han befallde och det skedde.

Gud skapade världen på sex dagar. Bibeln säger i 2 Moseboken 20:11   Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.

Genom vem skapades världen? Bibeln säger i Kolosserbrevet 1:16   ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Johnevangeliet 1:1-3   I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.