Home / Subiecte biblice / Păzirea Sabatului

Păzirea Sabatului

Cu ce scop trebuie să ne aducem aminte de ziua de Sabat?

Este scris în Biblie:Exodul 20:8. “Adu-ţi aminte de ziua de odihnă (“de ziua de Sabat” – traducerea engleză NIV), ca s-o sfinţeşti.”

După Scriptură, când începe şi se sfârşeşte ziua de Sabat?

Este scris în Biblie:Levitic 23:32. “Din seara zilei a noua până în seara următoare, să prăznuiţi Sabatul vostru.”

Când începe seara?

Este scris în Biblie:Marcu 1:32. “Seara, după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii şi îndrăciţii.”

În Sabat nu trebuie să se facă nici o lucrare.

Este scris în Biblie: Exodul 20:9-10. “Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.”

Ce sfat ne dă Isaia cu privire la păzirea Sabatului?

Este scris în Biblie: Isaia 58:13-14. “ Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.”

Ce sfat cu privire la păzirea Sabatului ne dă Neemia?

Este scris în Biblie: Neemia 13:15, 19, 22. “Pe vremea aceasta am văzut în Iuda nişte oameni călcând în teasc în ziua Sabatului, aducând snopi, încărcând măgarii cu vin, struguri şi smochine şi cu tot felul de lucruri şi aducându-le la Ierusalim în ziua Sabatului. Şi i-am mustrat chiar în ziua când îşi vindeau mărfurile. Apoi am poruncit să se închidă porţile Ierusalimului înainte de Sabat, de îndată ce le va ajunge umbra şi să nu se deschidă decât după Sabat. Şi am pus câţiva din slujitorii mei la porţi, să oprescă intrarea sarcinilor de mărfuri in ziua Sabatului. Am poruncit şi Leviţilor să se curăţească şi să vină să păzească porţile, ca să sfinţească ziua Sabatului. Adu-ţi aminte de mine, Dumnezeule, şi pentru aceste lucruri, şi ocroteşte-mă după marea Ta îndurare.”

Ce dovadă există că Sabatul a fost destinat să fie o zi de închinare publică?

Este scris în Biblie:Levitic 23:3. “Şase zile să lucraţi; dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă.”

Isus a spus că orele de Sabat să fie folosite pentru fapte bune.

Este scris în Biblie:Matei 12:11-12. “El le-a răspuns: “Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie şi-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară. Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.”