Home / Bibel ämnen / Sabbatsfirande

Sabbatsfirande

Varför skall vi tänka på sabbatsdagen? Bibeln säger i 2 Moseboken 20:8, 11   Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.  Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.

När börjar sabbatsdagen enligt Skriften? Bibeln säger i 3 Moseboken 23:32  ... Från kvällen den nionde dagen i månaden till nästa kväll skall ni hålla denna sabbat.

När börjar kvällen?  Bibeln säger i Markusevangeliet 1:32   På kvällen, efter solnedgången, kom man till honom med alla sjuka och besatta.

Arbete skall inte utföras på sabbatsdagen. Bibeln säger i 2 Moseboken 20:9-10   Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer.

Vilket råd om sabbatsfirande ger Jesaja? Bibeln säger i Jesaja 58:13-14   Om du inte kränker sabbaten, inte sköter dina sysslor på min helgdag, om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och värd att ära, om du ärar den och inte utför det du brukar, inte ägnar dig åt dina sysslor och tomt prat, då skall du få fröjdas över Herren, jag skall föra dig fram över landets höjder och låta dig leva av din fader Jakobs egendom. Herren har talat.

Vilket råd om sabbatsfirande ger Nehemja? Bibeln säger i Nehemja 13:15, 19, 22  Vid samma tid såg jag i Juda några som trampade vinpressarna på sabbaten. Andra kom med spannmål som de lastade på åsnor eller med vin, druvor, fikon och andra varor och förde det till Jerusalem på sabbatsdagen. Jag varnade dem för att sälja sina livsmedel.     När mörkret föll över Jerusalems portar på kvällen före sabbaten gav jag order om att dörrarna skulle stängas och inte öppnas igen förrän sabbaten var över. Jag ställde också några av mina män vid portarna för att inget gods skulle föras in på sabbaten. Sedan gav jag order till leviterna att rena sig och komma och hålla vakt vid portarna för att sabbatsdagen skulle hållas helig.

Finns det en text som säger att sabbaten var avsedd som en gudstjänstdag? Bibeln säger i 3 Moseboken 23:3   Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila för helig sammankomst, och då får ni inte utföra något arbete. Det är en Herrens sabbat, var ni än bor.

Jesus föreslog att sabbatens timmar kunde användas för att göra goda gärningar. Bibeln säger i Matteusevangeliet 12:11-12   Han svarade: ”Om någon av er har ett får och det faller ner i en grop på sabbaten, griper han då inte tag i det och drar upp det? Hur mycket mer värd än ett får är inte en människa. Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten.”

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...