Home / Bibel ämnen / Fostran

Fostran

Fostran är ett tecken på kärlek. Bibeln säger i Hebreerbrevet 12:5-11  Och ni har glömt den uppmaning som riktas till er som till söner: Min son, var tacksam för Herrens tuktan och förlora inte modet när han straffar dig. Ty den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är för att fostras ni får lida. Gud behandlar er som söner. Var finns den son som inte tuktas av sin far? Om inte ni blir tuktade, lika väl som alla andra, är ni inga riktiga söner, utan oäkta. Våra jordiska fäder tuktade oss, och vi fogade oss efter dem. Skall vi då inte så mycket mer böja oss för andarnas fader, så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss ju för en kort tid och efter eget godtycke, men han gör det för vårt bästa, för att vi skall få del av hans helighet. För stunden tycks väl varje tuktan vara mera till sorg än till glädje, men för dem som har fostrats genom den är frukten till slut frid och rättfärdighet.

Fostran är ett uttryck för kärlek. Bibeln säger i Ordspråksboken 13:24  Den som spar på riset hatar sin son, den som älskar honom fostrar i tid.

Att fostra barn när de är små förebygger större problem när de blir stora. Bibeln säger i Ordspråksboken 19:18  Fostra din son medan det finns hopp; du vill ju inte att han skall dö.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.