Home / Časté otázky / Křest / Křest, Je to nezbytné pro spasení?

Křest, Je to nezbytné pro spasení?

Ježíš Kristus zdůrazňoval důležitost křtu! Čteme o tom v Bibli, evangeliu podle Jana 3,5:

"Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."

Svatební obřad a křest jsou si v mnohém podobní. Křest je vstupem do křesťanské rodiny, při němž člověk přejímá Kristovo jméno (křesťan). Tak jako svatba je jedinečnou životní událostí, je Božím plánem, aby i křest byl celoživotní zkušenost, ve které se navždy potvrzuje osobní vztah daného člověka s Bohem. Podstatou evangelia je spasení skrze Ježíšovu prolitou krev na Golgotě (Římanům 3,25; 5,9; Efezským 1,7; Koloským 1,20; Židům 9,22; Zjevení Janovo 1,5 a další). Skrze víru v Jeho milost se na to můžeš spolehnout.