Ο Χριστός παροτρύνει τους αμαρτωλούς να αλλάξουν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και όταν ο Ιησούς σήκωσε το κεφάλι, και μη βλέποντας κανέναν εκτός από τη γυναίκα, της είπε: Γυναίκα, που είναι εκείνοι οι κατήγοροί σου; Δε σε καταδίκασε κανένας; Κι εκείνη είπε: Κανένας, Κύριε. Και ο Ιησούς είπε σ’ αυτήν: Ούτε εγώ σε καταδικάζω· πήγαινε και στο εξής μη αμάρτανε." (Ιωάννης 8:10 - 11)

Οι αλλαγές που επιφέρει ο Θεός στη ζωή μας είναι αποτελεσματικές. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γι’ αυτό, αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι καινούριο κτίσμα· τα αρχαία πέρασαν, να, τα πάντα έγιναν καινούρια." (Προς Κορινθίους Β΄ 5:17)

Οι εσωτερικές αλλαγές πρέπει να οδηγήσουν σε εξωτερικές αλλαγές. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κάντε, λοιπόν, καρπούς αντάξιους της μετάνοιας." (Ματθαίος 3: 8.)