Změna

Kristus vyzývá hříšníky ke změně. V Bibli v Janově evangeliu 8,10.11 je psáno: "Ježíš se zvedl a řekl jí: ‚Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?' Ona řekla: ‚Nikdo, Pane.' Ježíš jí řekl: ‚Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!'"

Boží změny jsou úplné. Říká to Bible, 2. Korintským 5,17: "Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!"

Vnitřní změny by se měly projevit navenek. V Bibli o tom čteme v Matoušově evangeliu 3,8: "Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání."