Home / Bibelemner / Forandring

Forandring

Jesus oppfordrer syndere til å ta et oppgjør og endre på sin livsførsel. Det står i Bibelen, Johannes 8,10-11. ”Da rettet han seg opp og spurte: ”Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?” Hun svarte: ”Nei, Herre, ingen.” Da sa Jesus: ”Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!””

Forandringene som Gud foretar i den troendes liv, er omfattende og fullstendige. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 5,17. ”Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.”

Forandringer i det indre fører til forandringer i det ytre. Det står i Bibelen, Matteus 3,8. ”Så bær da frukt som svarer til omvendelsen.”