Ανάγκες

Ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους για να καλύψει τις ανάγκες εκείνων που χρειάζεται βοήθεια. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ενώ ο ένας έριχνε κάτω τη δοκό, έπεσε το σιδερένιο κομμάτι στο νερό. Και βόησε και είπε: Ω, Κύριε! Κι αυτό ήταν δανεικό! Και ο άνθρωπος του Θεού είπε: Πού έπεσε; Και του έδειξε το μέρος. Τότε έκοψε μια σχίζα από ξύλο και την έριξε εκεί. Και το σιδερένιο κομμάτι επέπλευσε. Και είπε: Πάρ’ το κοντά σου. Και αφού άπλωσε το χέρι του, το πήρε." (Βασιλέων Β΄ 6: 5 – 7)

Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των άλλων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο μεγαλύτερος από σας θα είναι υπηρέτης σας. Και όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Όποιος όμως ταπεινώσει τον εαυτό του, θα υψωθεί." (Ματθαίος 23: 11 – 12)

Υπηρετούμε τον Θεό όταν ικανοποιούμε τις ανάγκες των άλλων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και απαντώντας ο βασιλιάς θα τους πει: Σας διαβεβαιώνω, καθόσον αυτό το κάνατε σε έναν από τούτους τους ελάχιστους αδελφούς μου, το κάνατε σε μένα." (Ματθαίος 25: 40)

Πρέπει να δούμε όλα όσα μας έχει προσφέρει ο Θεός με τον τρόπο Του για να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και η Ρουθ η Μωαβίτισσα είπε στη Ναομί: Ας πάω, παρακαλώ, στο χωράφι, για να μαζέψω στάχυα πίσω από όποιον βρω χάρη στα μάτια του. Και της είπε: Πήγαινε, θυγατέρα μου. Και πήγε και καθώς ήρθε, σταχυολογούσε στο χωράφι πίσω από τους θεριστές. Και έτυχε σε ένα μέρος του χωραφιού του Βοόζ, που ήταν από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ." (Ρουθ 2: 2 - 3)

Πρέπει να αναγνωρίσουμε την εξάρτησή μας από τον Θεό για κάθε μας ανάγκη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "όλα αυτά ελπίζουν σε σένα, για να τους δώσεις την τροφή τους στον καιρό τους. Τους δίνεις, μαζεύουν. Ανοίγεις το χέρι σου, γεμίζουν αγαθά." (Ψαλμός 104: 27 – 28)

Ακόμη και οι φυσικές μας ανάγκες είναι σημαντικές για τον Ιησού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κατά τις ημέρες εκείνες, επειδή υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πλήθος και δεν είχαν τι να φάνε, ο Ιησούς προσκαλώντας τους μαθητές του, τους λέει: Σπλαχνίζομαι για το πλήθος, για τον λόγο ότι μένουν κοντά μου ήδη τρεις ημέρες και δεν έχουν τι να φάνε. Κι αν τους απολύσω στα σπίτια τους νηστικούς, θα αποκάμουν στον δρόμο, επειδή μερικοί από αυτούς ήρθαν από μακριά." (Μάρκος 8: 1 - 3)