Home / Bibelemner / Behov

Behov

Gud bruker mennesker til å fylle andre menneskers behov. Det står i Bibelen, 2. Kongebok 6,6-7. ””Hvor falt den?” spurte gudsmannen. Og han viste ham stedet. Da hogg Elisja av en gren og kastet den i vannet. Slik fikk han øksen til å flyte opp. ”Ta den opp!” sa han. Og mannen rakte hånden ut og tok øksen.”

Vi bør være villige til å hjelpe andre mennesker i sin nød. Det står i Bibelen, Matteus 23,11-12. ”Den som er størst blant dere, skal være de andres tjener. Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.”

Vær klar over at det å fylle andres behov er det samme som å tjene Gud. Det står i Bibelen, Matteus 25,40. ”Men kongen skal svare dem: ”Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg”.”

Vi må være klar over at Gud kanskje har løsninger på våre problemer som ligger rett for hånden. Det står i Bibelen, Rut 2,2-3. ”En dag sa Rut, moabittkvinnen, til No'omi: ”La meg få gå ut på åkeren og sanke aks hos en som gir meg lov til det.” Hun svarte: ”Ja, gå du, min datter!” Så gikk Rut av sted og sanket aks etter skurdfolkene. Det traff seg slik at den åkeren hun sanket på, tilhørte Boas, som var av Elimelek-ætten.”

Vi må innse at vi er avhengige av Gud for å dekke våre behov. Det står i Bibelen, Salmene 104,27-28. ”Alle sammen venter på deg, at du skal gi dem mat i rette tid. Du strør ut, og de kan sanke; du åpner hånden og metter dem med gode gaver.”

Også våre fysiske behov er viktige for Jesus. Det står i Bibelen, Markus 8,1-3. ”På denne tid hendte det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Da kalte han disiplene til seg og sa: ”Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i tre dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem sultne hjem, vil de bli helt utmattet på veien – noen av dem kommer jo langveisfra”.”