Nevoi

Dumnezeu foloseşte oameni să împlinească nevoile.

Este scris în Biblie: 2Împăraţi 6:6-7. “Omul lui Dumnezeu a zis: “Unde a căzut?” Şi i-a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela şi fierul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis: “Ridică-l!” Şi a întins mâna şi l-a luat.”

Trebuie să fim binevoitori să ajutăm pe cei în nevoie.

Este scris în Biblie: Matei 23:11-12. “Cu cât e mai umilă slujirea voastră pentru alţii, cu atât mai mari sunteţi voi. Ca să fii cel mai mare, fii slujitor. Însă cei ce se cred mari vor fi dezamăgiţi şi umiliţi; iar cei ce se umilesc vor fi preţuiţi cu adevărat” (NT pe înţelesul tuturor).

Ajutând pe cei în nevoie, noi de fapt servim lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Matei 25:40. “Iar Eu, Regele, le voi spune atunci: “Când aţi făcut-o pentru fraţii Mei, e ca şi cum aţi făcut-o pentru Mine!” (NT pe înţelesul tuturor).

Trebuie să vedem resursele din imediata apropiere, pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziţie pentru nevoile noastre.

Este scris în Biblie: Rut 2:2-3. “Rut, Moabita, a zis către Naomi: “Lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere.” Ea i-a răspuns: “Du-te, fiica mea.” Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Şi s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec.”

Trebuie sa recunoaştem dependenţa noastră faţă de Dumnezeu pentru trebuinţele noastre.

Este scris în Biblie: Psalmul 104:27-28. “Toate aceste vieţuitoare Te aşteaptă, ca să le dai hrana la vreme. Le-o dai Tu, ele o primesc; Îţi deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătăţile Tale.”

Chiar şi trebuinţele noastre fizice sunt importante pentru Isus.

Este scris în Biblie: Marcu 8:1-3. “Într-o zi, cam pe la aceeaşi oră, când din nou se adună o mulţime mare de oameni, s-a terminat iarăşi hrana. Isus Şi-a chemat ucenicii să discute cu ei situaţia. “Mi-e milă de oamenii aceştia”, spuse El, “căci sunt aici de trei zile şi nu mai au nimic de mâncare. iar dacă-i trimit acasă nemâncaţi, vor leşina pe drum, căci unii din ei au venit de departe” (NT pe înţelesul tuturor).