Home / Bibel ämnen / Behov

Behov

Gud använder människor för att möta behov. Bibeln säger i 2 Kungaboken 6:6-7: ”Gudsmannen frågade: ´Var föll den i?´ Han visade honom stället. Elisa högg då av ett stycke trä och kastade i det just där yxan fallit i vattnet och fick järnet att flyta upp. Sedan sade han: ´Tag nu upp det.´ Då räckte mannen ut handen och tog upp det.”

Vi bör vara villiga att möta andras behov. Bibeln säger i Matteus 23:11-12: ”Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”

Inse att du tjänar Gud när du möter andras behov. Bibeln säger i Matteus 25:40: ”Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”

Vi bör öppna våra ögon så att vi se de resurser vi har till hands. Gud kan ha försett oss med dem för att möta våra behov. Bibeln säger i Rut 2:2-3: ”Moabitiskan Rut sade till Noomi: ´Låt mig gå ut på åkern och plocka ax efter någon som ser till mig med välvilja.´ Hon svarade henne: ´Ja, gå, min dotter.´ Då gick hon iväg och kom till en åker och plockade där ax efter skördemännen. det föll sig så att åkerstycket tillhörde Boas, som var av Elimeleks släkt.”

Vi bör inse vårt beroende av Gud för varje behov. Bibeln säger i Psalm 104:27-28: ”Alla väntar de på dig att du skall ge dem mat i rätt tid. Du ger dem och de samlar in, du öppnar din hand och de mättas av goda gåvor.”

Även våra fysiska behov är viktiga för Jesus. Bibeln säger i Markus 8:1-3; ”Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sade till dem: ´Det gör mig ont om dessa människor. I tre dagar har de redan varit hos mig och nu har de inget att äta. Om jag låter dem gå hem hungriga, kommer de att duka under på vägen. En del av dem kommer långväga ifrån.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.