Αποτυχία

Εάν αποτύχουμε, δεν έφθασε το τέλος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όταν τα διαβήματα του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο, ο δρόμος του είναι σ’ αυτόν αρεστός. Αν πέσει, δεν θα συντριφτεί· επειδή ο Κύριος υποστηρίζει το χέρι του." (Ψαλμός 37: 23 – 24)

Ακόμη και οι καλοί άνθρωποι αποτυγχάνουν κάποιες φορές. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά απ’ όλες αυτές ο Κύριος θα τον ελευθερώσει." (Ψαλμός 34: 19)

Μην αφήσεις την αποτυχία να σε αποθαρρύνει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…Γίνε ισχυρός και ανδρείος· μην φοβηθείς ούτε να δειλιάσεις· επειδή μαζί σου είναι ο Κύριος ο Θεός σου, όπου κι αν πας." (Ιησούς του Ναυή 1: 9)

Μπορείς να πετύχεις την επόμενη φορά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όλα τα μπορώ, διαμέσου του Χριστού που με ενδυναμώνει." (Επιστολή προς Φιλιππησίους 4: 13)