Home / Bibel ämnen / Misstag

Misstag

När vi gör misstag så är inte hoppet ute. Bibeln säger i Psalm 37:23-24   Människans steg styrs av Herren, han vill trygga hennes väg. Snubblar hon faller hon inte omkull, ty Herren håller hennes hand.

När saker går snett, ropa till Herren om hjälp! Bibeln säger i Psalm 34:18   De rättfärdiga ropar, och Herren hör och räddar dem ur all nöd.

Bli inte nedstämd när saker och ting går fel. Bibeln säger i Joshua 1:9   Jag har ju sagt: Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör.”

Lita på Guds hjälp när du gjort misstag. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:13   Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...