Home / Bibelemner / Nederlag

Nederlag

Hvis vi skulle komme til å feile en gang iblant, betyr det ikke slutten på alt. Det står i Bibelen, Salmene 37,23-24. ”Herren gjør mannens gang stø når han synes om hans ferd. Om han snubler, faller han ikke til jorden; for Herren støtter hans hånd.”

Selv de beste opplever nederlag iblant. Det står i Bibelen, Salmene 34,20. ”Mye vondt må den rettskafne lide, men Herren frir ham ut av alt.”

Ikke la nederlag ta motet fra deg. Det står i Bibelen, Josva 1,9. ”Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg i all din ferd.”

Neste gang får du det til. Det står i Bibelen, Filipperne 4,13. ”Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.”