Αστρολογία

Τι λέει ο Θεός για εκείνους που συμβουλεύονται αστρολόγους και χρησιμοποιούν την αστρολογία για καθοδήγηση στη ζωή τους; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Απέκανες στο πλήθος των βουλών σου. Ας σηκωθούν, τώρα, οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι προγνωστικοί μηνολόγοι, και ας σε σώσουν από όσα επέρχονται επάνω σου. Να, θα είναι σαν άχυρο· φωτιά θα τους κατακάψει· δεν θα μπορέσουν να σώσουν τον εαυτό

τους από τη δύναμη της φλόγας... θα φύγουν περιπλανώμενοι κάθε ένας στο μέρος του· κανένας δεν θα σε σώσει." (Ησαΐας 47:13-15.)

Η αστρολογία είναι μια μαντική τέχνη, η οποία διδάσκει ότι η διάταξη του ήλιου, του φεγγαριού και των πλανητών στον ουρανό επηρεάζει τους ανθρώπους και την πορεία των ανθρώπινων υποθέσεων. Η πραγματική λέξη για την αστρολογία στην εβραϊκή γλώσσα σημαίνει κυριολεκτικά: ‘παίρνοντας προφητεία από τους ουρανούς’. Μαντεία είναι η πρόβλεψη των μελλοντικών γεγονότων ή η αποκάλυψη της μυστικής γνώσης, με τη βοήθεια των σημαδιών και των οιωνών ή κάποιου άλλου υπερφυσικού παράγοντα. Ο Θεός απαγορεύει την πρακτική της μαντείας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "ούτε θα χρησιμοποιείτε μαντείες ούτε θα προμαντεύετε καιρούς." (Λευιτικό 19:26.)

Όταν οι Ισραηλίτες επρόκειτο να μπουν στη Χαναάν, τη Γη της Επαγγελίας, ο Θεός τους προειδοποίησε να μην ασχοληθούν με τη μαντεία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "δεν θα μάθεις να κάνεις σύμφωνα με τα βδελύγματα εκείνων των εθνών… Επειδή, τα έθνη αυτά που θα κληρονομήσεις, έδωσαν προσοχή σε προγνώστες των καιρών, και σε μάντεις· εσένα, όμως, δεν σε άφησε ο Κύριος ο Θεός σου να κάνεις τα ίδια. Επειδή, καθένας που τα κάνει αυτά είναι βδέλυγμα στον Κύριο. (Δευτερονόμιο 18:9, 12 & 14.)