Home / Bibelemner / Astrologi

Astrologi

Hva sier Gud til mennesker som spør astrologer til råds og som benytter seg av astrologi og stjernetyding for veiledning i sine liv? Det står i Bibelen, Jesaja 47,13-15. ”Du har strevd med dine mange planer. La dem nå komme og hjelpe deg, de som gransker himmelen og kikker på stjernene, de som måned for måned varsler det som skal hende deg. Men se, de blir lik halmstrå, som ilden brenner opp. De kan ikke berge sitt liv fra flammenes sterke tak. Dette er ikke glør til å varme seg ved, ikke et bål til å sitte foran. Slik går det med dine trollmenn, som du har slitt med fra ungdommen av. De vingler hver til sin kant, det er ingen som hjelper deg.”

Astrologi er en slags spådomskunst. Den sier at posisjonene til solen, månen og planetene i forhold til hverandre påvirker individers adferd og handling. Det opprinnelige hebraiske ordet for astrologi betyr bokstavelig ”å spå himmelen.” Spådom går ut på å forutsi fremtiden, eller å avsløre hemmelig kunnskap, ved å se på tegn og varsel eller ved bruk av andre overnaturlige kilder. Gud forbyr spådom. Det står i Bibelen, 3. Mosebok 19,26. ”Dere skal ikke drive med spådomskunster og tegntyding.”

Like før israelittene skulle innta Det lovede land, Kanaan, advarte Gud dem mot å drive med spådomskunst. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 18,9.12.14. ”Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter all den styggedom som folkene der driver med. For alle som gjør slikt, har Herren avsky for, og det er på grunn av slik styggedom Herren din Gud driver folkene bort fra deg. Disse folkene som du skal drive ut, hører på tegntydere og spåmenn. Men deg har Herren din Gud ikke gitt lov til slikt.”

Bibelen regner tegntyding og spådom for å være alvorlig synd. Det står i Bibelen, 1. Samuel 15,23. ”Trass er jevngodt med spådoms-synd, gjenstridighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg som konge.”

Da Kong Nebukadnesar fikk en plagsom drøm, tilkalte han alle sine spåmenn, åndemanere og stjernetydere for å fortelle ham hva han hadde drømt. Hva svarte de? Det står i Bibelen, Daniel 2,10. ”Stjernetyderne svarte kongen: ”Det finnes ikke et menneske på jorden som kan fortelle kongen det han vil vite. For aldri har noen konge, hvor stor og mektig han enn var, krevd noe slikt av en spåmann, åndemaner eller stjernetyder.”

Astrologene i Babylon var ikke i stand til å hjelpe kongen med den plagsomme drømmen han hadde fått. Gud hadde imidlertid velsignet sin trofaste profet Daniel med den sanne Hellige Ånds gave, og han ble brakt inn framfor kongen for å fortolke drømmen. Det står i Bibelen, Daniel 2,27-28. ”Daniel svarte kongen: ”Den hemmeligheten som kongen spør om, kan ingen vismenn eller åndemanere, spåmenn eller tegntydere kunngjøre for kongen. Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i ditt indre, mens du lå på ditt leie:” Med Guds hjelp var Daniel i stand til å beskrive og forklare den profetiske drømmen kongen hadde fått.