Τα βάσανα δεν είναι απαραίτητα το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Και οι μαθητές του (Ιησού) τον ρώτησαν, λέγοντας: Ραββί, ποιος αμάρτησε, αυτός η οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί τυφλός; Ο Ιησούς αποκρίθηκε: Ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του· Αλλά, για να φανερωθούν τα έργα τού Θεού σ’ αυτόν.” (Ιωάννην 9:2,3)

Ο Ιησούς δεν υποσχέθηκε ποτέ πως οι πιστοί του δεν θα υπέφεραν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Και θα είστε μισούμενοι απ’ όλους εξαιτίας του ονόματός μου· πλην, μια τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί. Με την υπομονή σας, αποκτήστε τις ψυχές σας.” (Λουκάν 21:17-19)

Ο Ιησούς μας καταλαβαίνει, όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Επειδή, σε ό,τι αυτός έπαθε, όταν πειράστηκε, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται.” (Εβραίους 2:18)

Τα βάσανα είναι αναπόφευκτα, αλλά μπορεί να αποτελούν μια εμπειρία που θα ενισχύσει την πίστη μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Κάθε χαρά θεωρήστε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς· γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία τής πίστης σας εργάζεται υπομονή.” (Ιάκωοβου 1:2,3)