Home / Bibelemner / Lidelse

Lidelse

Smerte og lidelse er ikke nødvendigvis et resultat av andres synd. Det står i Bibelen, Johannes 9,2-3. ”Disiplene spurte da: ”Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?” Jesus svarte: ”Verken han eller hans foreldre har syndet. Det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham”.”

Jesus har aldri lovet at de som følger ham skal unngå lidelse og problemer. Det står i Bibelen, Lukas 21,17-19. ”Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld; men dere skal ikke miste et hår på hodet. Holder dere ut, skal dere nå fram til livet.”

Jesus har enorm medlidenhet for oss når vi opplever vanskeligheter. Det står i Bibelen, Hebreerne 2,18. ”Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes.”

Lidelse er umulig å unngå, men vi kan lære noe av opplevelsen og utvikle oss utfra dette. Det står i Bibelen, Jakob 1,2-3. ”Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet.”