Home / Bibel ämnen / Lidande

Lidande

Lidande är inte nödvändigtvis en följd av synd. Bibeln säger i Johannesevangeliet 9:2-3 Lärjungarna frågade honom: ”Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?” Jesus svarade: ”Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.

Jesus lovade aldrig att hans efterföljare inte skulle få lida. Bibeln säger i Lukasevangeliet 21:17-19   och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.

Jesus vet hur vi har det i våra svåra stunder. Bibeln säger i Hebreerbrevet 2:18   Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas.

Lidandet kan inte undvikas men kan lära oss något. Bibeln säger i Jakobsbrevet 1:2-3   Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet.

Gud är med oss vad vi än går igenom. Bibeln säger i Psalm 68:20   Lovad vare Herren dag efter dag! Han bär vår börda, Gud är vår räddning.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...