Γείτονας

Τι σχέση θα έπρεπε να έχουμε με τους γείτονές μας; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και αυτός απάντησε: «Θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου» και «τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου» Και του είπε: Σωστά απάντησες. Αυτό κάνε και θα ζήσεις." (Λουκάς 10: 27 – 28)

Τι σημαίνει να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεδομένου ότι το «Μη μοιχεύσεις, Μη φονεύσεις, Μην κλέψεις, Μην ψευδομαρτυρήσεις, Μην επιθυμήσεις» και κάθε άλλη εντολή, συμπεριλαμβάνεται μέσα σε τούτον τον λόγο, στο: «Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου»." (Επιστολή προς Ρωμαίους 13: 9)