Home / Bibel ämnen / Grannar

Grannar

Vilken slags relation bör vi ha till våra grannar? Bibeln säger i Lukasevangeliet 10:27-28  Han svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva.”

Vad innebär det att älska vår nästa som oss själva? Bibeln säger i Romarbrevet  13:9-10  Buden Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...