Δοκιμασίες

Η δοκιμασία μπορεί να αποκαλύψει τον αληθινό χαρακτήρα μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Ο Θεός τον εγκατέλειψε, για να τον δοκιμάσει, ώστε να γνωρίσει όλα όσα ήσαν μέσα στην καρδιά του.” (Β’ Χρονικών 32:32)

Η δοκιμασία μάς δίνει μια καλή ευκαιρία να ενισχύσουμε την πίστη μας, με τη βοήθεια του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Ο Κύριος εξετάζει τον δίκαιο· τον ασεβή, όμως, κι εκείνον που αγαπάει την αδικία, τον μισεί η ψυχή του.” (Ψαλμοί 11:5)

Ο Θεός μας προσκαλεί να Τον δοκιμάσουμε σχετικά με τις υποσχέσεις Του προς αυτούς που αποδίδουν τα δέκατα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Φέρτε όλα τα δέκατα στην αποθήκη, για να είναι τροφή στον οίκο μου· και, τώρα, δοκιμάστε με σε τούτο, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, αν δεν σας ανοίξω τους καταρράκτες του ουρανού, και εκχέω την ευλογία σε σας, ώστε να μη επαρκεί τόπος γι’ αυτή.” (Μαλαχίας 3:10)