Home / Bibelemner / Prøvelser

Prøvelser

Prøvelser kan bringe frem vår sanne karakter. Det står i Bibelen, 2. Krøniker 32,31. ”Slik var det da det kom sendemenn fra fyrstene i Babylonia. De sendte bud til ham for å høre om det underfulle tegn som hadde vist seg i landet da Gud forlot ham for å sette ham på prøve og finne ut hva som bodde i hans hjerte.”

Prøvelser kan gi oss anledning til å vokse, ved Guds hjelp. Det står i Bibelen, Salmene 11,5. ”Han ransaker rettferdige og onde, han hater dem som elsker vold.”

Gud ber oss prøve ham og de løftene som han har gitt til dem som betaler tiende. Det står i Bibelen, Malaki 3,10. ”Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten, sier Herren, Allhærs Gud. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål.”