Home / Subiecte biblice / Încercare

Încercare

Încercarea aduce întărirea caracterului.

Este scris în Biblie: 2Cronici 32:31. “Însă, când au trimis căpeteniile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în ţară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui.”

Încercarea ne dă ocazie să creştem, cu ajutorul lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Psalmul 11:5. “Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăşte pe cel rău şi pe cel ce iubeşte silnicia.”

Dumnezeu ne invită să-L punem la încercare cu privire la făgăduinţa plătirii zecimii.

Este scris în Biblie: Maleahi 3:10. “Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.”