Επίπληξη

Η επίπληξη μπορεί να είναι ένα κατάλληλο μέσο παιδαγώγησης για τα παιδιά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Η ράβδος και ο έλεγχος δείχνουν σοφία. Αλλ’ ένα εγκαταλελειμμένο παιδί ντροπιάζει τη μητέρα του." (Παροιμίες 29: 15)

Η υπερβολική επίπληξη, εντούτοις, μπορεί να μην αποδώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Οι πατέρες, μην ερεθίζετε τα παιδιά σας, για να μην μικροψυχούν." (Επιστολή προς Κολοσσαείς 3: 21)

Ο σκοπός της παιδείας είναι να βοηθήσει τα παιδιά να ωριμάσουν, όχι να τα εξοργίσει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και οι πατέρες, μην παροργίζετε τα παιδιά σας, αλλά να τα ανατρέφετε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου." (Επιστολή προς Εφεσίους 6: 4)