Home / Bibelemner / Refs

Refs

Refs kan være et redskap i arbeidet med å oppdra barn. Det står i Bibelen, Ordspråkene 29,15. ”Ris og refsing gir visdom, men en gutt som får gjøre som han vil, fører skam over sin mor.”

For mye refs, derimot, kan virke ødeleggende. Det står i Bibelen, Kolosserne 3,21. ”Dere fedre skal ikke behandle barna slik at de blir forbitret og mister motet.”

Meningen med disiplin er å hjelpe barna til å modnes, ikke å irritere eller gjøre dem sinte. Det står i Bibelen, Efeserne 6,4. ”Dere fedre, vekk ikke sinne og trass hos barna, men gi dem den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.”