Εργασία

Η εργασία μας πρέπει να χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια-τιμιότητα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "δουλεύοντας με καλή διάθεση σαν να το κάνετε στον Κύριο και όχι σε ανθρώπους." (Επιστολή προς Εφεσίους 6: 7)

Όλα όσα κάνουμε πρέπει να τιμούν τον Χριστό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και κάθε τι, ό,τι κι αν κάνετε, με λόγο ή με έργο, όλα να τα κάνετε στο όνομα του Κυρίου Ιησού, ευχαριστώντας διαμέσου αυτού τον Θεό και Πατέρα." (Επιστολή προς Κολοσσαείς 3: 17)

Σε όλα όσα κάνουμε πρέπει να βάζουμε τα δυνατά μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όλα όσα βρει το χέρι σου να κάνει, κάνε σύμφωνα με τη δύναμή σου, επειδή δεν υπάρχει πράξη ούτε λογισμός ούτε γνώση ούτε σοφία στον άδη, όπου πηγαίνεις." (Εκκλησιαστής 9: 10)