Home / Bibelemner / Arbeid

Arbeid

La det arbeidet du utfører være godt gjennomført. Det står i Bibelen, Efeserne 6,7. ”Gjør tjenesten med iver, som for Herren og ikke for mennesker.”

I alt vi gjør bør vi forsøke å ære Kristus. Det står i Bibelen, Kolosserne 3,17. ”Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham.”

Vi bør søke å gjøre vårt beste i alt vi gjør. Det står i Bibelen, Forkynneren 9,10. ”Alt du kan gjøre med din hånd, skal du gjøre etter beste evne. For i dødsriket, som du går til, er det verken arbeid eller plan, verken kunnskap eller visdom.”