Ηλικιωμένοι

Πρέπει να δείχνουμε στους ηλικιωμένους τον οφειλόμενο σεβασμό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Θα σηκώνεσαι μπροστά στην πολιά και θα τιμάς το πρόσωπο του γέροντα και θα φοβηθείς τον Θεό σου." (Λευτικό 19: 32)

Πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους ηλικιωμένους όπως και σε όλους τους ανθρώπους με σεβασμό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πρεσβύτερο μην επιπλήξεις, αλλά να τον προτρέπεις ως πατέρα. Τους νεώτερους, ως αδελφούς. Τις πρεσβύτερες, ως μητέρες. Τις νεώτερες, ως αδελφές, με κάθε αγνότητα." (Επιστολή προς Τιμόθεο Α΄ 5: 1 - 2)

Πρέπει να εκτιμούμε τους ηλικιωμένους για την εμπειρία τους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Καύχημα των νέων είναι η δύναμή τους. Και η δόξα των γερόντων η πολιά." (Παροιμίες 20: 29)

Οι νέοι μπορούν να πάρουν πολύτιμα μαθήματα για τη ζωή από τους ηλικιωμένους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μη με εγκαταλείπεις ούτε μέχρι τα γηρατειά και τα γκρίζα μαλλιά, Θεέ, μέχρις ότου κηρύξω τον βραχίονά σου σε τούτη τη γενεά, τη δύναμή σου σε όλους τους μεταγενέστερους." (Ψαλμός 71: 18)

Υπάρχει συμβουλή για τους ηλικιωμένους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Οι ηλικιωμένοι να είναι άγρυπνοι, σεμνοί, σώφρονες, να υγιαίνουν στην πίστη, στην αγάπη, στην υπομονή. Οι ηλικιωμένες το ίδιο, να έχουν ιεροπρεπή τρόπο, όχι κατάλαλες, όχι δουλωμένες σε πολλή οινοποσία, να είναι δασκάλες των καλών, για να νουθετούν τις νέες, να είναι φίλανδροι, φιλότεκνοι, σώφρονες, αγνές, οικοφύλακες, αγαθές, να υπακούν πρόθυμα τους άνδρες τους, για να μην δυσφημείται ο λόγος του Θεού." (Επιστολή προς Τίτο 2: 2 – 5)