Home / Bibel ämnen / Gamla

Gamla

Man bör visa respekt för de äldre. Bibeln säger i 3 Moseboken 19:32  Du skall resa dig upp för ett grått huvud och hedra den gamle. Du skall frukta din Gud. Jag är Herren. 1 Timotheosbrevet 5:1 säger:  Mot en äldre man skall du inte använda hårda ord. Vädja till honom som till en far, till yngre män som till bröder,

Värdesätt de äldre för deras erfarenhet. Bibeln säger i Ordspråksboken 20:29  Styrkan är de ungas stolthet, vitt hår de gamlas ära.

De unga kan lära sig mycket från de äldre. Bibeln säger i Psalm 71:18  Överge mig inte, o Gud, när jag är gammal och mitt hår har grånat, låt mig förkunna din kraft för nya släkten.

Det finns också råd till äldre människor. Bibeln säger i Titusbrevet 2:2-5  Äldre män skall uppträda nyktert, värdigt och behärskat, sunda i tron, kärleken och uthålligheten. På samma sätt skall äldre kvinnor uppträda så som ett heligt liv kräver, inte förtala någon och inte missbruka vin. De skall vara lärare i goda seder och fostra de unga kvinnorna till att älska man och barn, att vara anständiga, rena, husliga, goda och att underordna sig sina män, så att inte Guds ord blir smädat.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.