Home / Bibelemner / Pensjonister

Pensjonister

Eldre mennesker fortjener respekt. Det står i Bibelen, 3. Mosebok 19,32. ”Du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. Du skal frykte din Gud. Jeg er Herren.”

Eldre kvinner og menn skal behandles med respekt. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 5,1.2. ”Du skal ikke tale hardt til en gammel mann. Nå du formaner ham, så tal til ham som til en far. Yngre menn skal du behandle som brødre, eldre kvinner som mødre og yngre kvinner som søstre, i renhet.”

Man skal verdsette den erfaring eldre mennesker har tilegnet seg. Det står i Bibelen, Ordspråkene 20,29. ”Styrke er en pryd for de unge, de grå hår er en ære for de gamle.”

Unge mennesker kan få viktig innsikt i livet av eldres erfaring. Det står i Bibelen, Salmene 71,18. ”Forlat meg heller ikke, Gud, når jeg blir gammel og grå. Så skal jeg tale om din mektige gjerning til hele den kommende slekt.”

Det finnes også råd for eldre mennesker i Bibelen. Det står i Bibelen, Titus 2,2-5. ”De eldre mennene skal være edruelige, opptre verdig og viselig og være sunne både i tro, kjærlighet og tålmodig håp. Likeså skal de eldre kvinnene oppføre seg som det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med sladder eller ligge under for drikk, men være lærere i det gode, så de kan lære de unge kvinnene å elske mann og barn, leve sømmelig og rent, være gode husmødre og underordne seg sine menn, slik at Guds ord ikke blir spottet.”