Ο Θεός θέλει την αφοσίωση της καρδιάς μας και όχι θυσίες ζώων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μήπως εγώ θα φάω κρέας ταύρων ή θα πιω αίμα τράγων; Θυσίασε στον Θεό θυσία αίνεσης και απόδωσε στον Ύψιστο τις ευχές σου. Και να επικαλείσαι εμένα σε ημέρα θλίψης, θα σε ελευθερώσω και θα με δοξάσεις." (Ψαλμός 50: 13 – 15)

Ο Θεός ευχαριστιέται, αν είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε όλα όσα έχουμε για χάρη Του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Του είπε ο Ιησούς: Αν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα στους φτωχούς. Και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Και έλα να με ακολουθείς." (Ματθαίος 19: 21)

Ο Θεός ευχαριστιέται με μια ζωή που κάνει θυσίες, επειδή έτσι δείχνει ευγνωμοσύνη για τη χάρη Του. Η Αγία Γραφή αναφέρει:. "Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, χάρη των οικτιρμών του Θεού παραστήστε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία." (Επιστολή προς Ρωμαίους 12: 1)

Ο Θεός ευχαριστιέται με την ειλικρινή λατρεία μας και την εκλαμβάνει ως θυσία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Διαμέσου αυτού λοιπόν ας προσφέρουμε πάντοτε θυσία αίνεσης, δηλαδή καρπό από τα χείλη μας που ομολογούν το όνομά του. Μάλιστα μη λησμονείτε την αγαθοεργία και τη μεταδοτικότητα. Επειδή σε τέτοιες θυσίες ευαρεστείται ο Θεός." (Επιστολή προς Εβραίους 13: 15 – 16)