Home / Subiecte biblice / Sacrificiu

Sacrificiu

Dumnezeu doreşte predarea inimii, nu sacrificii de animale.

Este scris în Biblie: Psalm 50:13-15. “Oare mănânc Eu carnea taurilor? Oare beau Eu sângele ţapilor? Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri şi împlineşte﷓ţi juruinţele făcute Celui Prea Înalt. Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!

Lui Dumnezeu Îi place atitudinea plină de sacrificiu care pune tot ce avem la dispoziţia Sa.

Este scris în Biblie: Matei 19:21. “Isus i-a spus atunci: “Dacă vrei să fii perfect, du-te şi vinde tot ce ai, dă banii la săraci şi vei avea o comoară în cer; apoi vino şi urmează-Mă.”

Lui Dumnezeu Îi place trăirea plină de sacrificiu, deoarece aceasta arată gratitudinea pentru harul Său.

Este scris în Biblie:Romani 12:1. “Şi astfel, scumpii mei fraţi, vă rog fierbinte să vă dăruiţi trupurile lui Dumnezeu, ca să fie o jertfă vie, sfânt㠖 pentru ca El s-o poată primi. Când vă gândiţi la ce a făcut El pentru voi, vi se cere oare prea mult? (NT pe înţelesul tuturor).

Lui Dumnezeu Îi place lauda adevarată şi El o primeşte ca un sacrificiu.

Este scris în Biblie: Evrei 13:15-16. “Cu ajutorul lui Isus, vom aduce necontenit jertfa noastră de laudă lui Dumnezeu, vorbind şi altora despre gloria Numelui Său. Nu uitaţi să faceţi bine şi să împărţiţi avutul cu cei care duc lipsă, căci astfel de sacrificii Îi fac multă plăcere” (NT pe înţelesul tuturor).