Home / Bibel ämnen / Offer

Offer

Gud vill ha hjärtats överlåtelse, inte djuroffer. Bibeln säger i Psalm 50:13-15 (LB): ”Tror ni verkligen att jag äter kött från tjurar och dricker blod från bockar? Det jag vill ha är er uppriktiga tacksamhet. Jag vill att ni skall uppfylla allt ni lovat mig, den Högste. När ni inte ser någon utväg längre, ropa då till mig om hjälp, så att jag kan befria er och ni kan ära mig.”

Gud tycker om en offervillig inställning där vi ställer allt till Hans förfogande. Bibeln säger i Matteus 19:21: ”Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.”

Gud tycker om ett självuppoffrande liv om det är av tacksamhet för Hans nåd. Bibeln säger i Romarbrevet 12:1: ”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst.”

Gud tycker om vår äkta tillbedjan och tar emot det som ett offer. Bibeln säger i Hebreerbrevet 13:15-16: ”Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.