Κοσμικότητα

Εάν αγαπάς τον Θεό, οι κοσμικές απολαύσεις δεν θα έχουν μεγάλη σημασία. Η Αγία Γραφή λέει: “Μη αγαπάτε τον κόσμο, ούτε αυτά που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη τού Πατέρα δεν υπάρχει μέσα σ’ αυτόν· επειδή, κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο: Η επιθυμία τής σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονεία τού βίου, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του· εκείνος, όμως, που πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα.” (Α’ Ιωάννη 2:15-17)

Δεν μπορείς να απολαμβάνεις τις κοσμικές απολαύσεις και να είσαι φίλος του Θεού. Η Αγία Γραφή λέει: “Μοιχοί και μιχαλίδες, δεν ξέρεστε ότι η φιλία τού κόσμου είναι έχθρα προς τον Θεό; Όποιος, λοιπόν, θελήσει να είναι φίλος τού κόσμου, γίνεται εχθρός τού Θεού.” (Ιάκαβου 4:4)

Ποιες πράξεις είναι αμαρτία; Η Αγία Γραφή λέει: “Είναι δε φανερά τα έργα τής σάρκας· τα οποία είναι: Μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρες, φιλονικίες, ζηλοτυπίες, θυμοί, διαπληκτισμοί, διχοστασίες, αιρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέθες, γλεντοκόπια, και τα παρόμοια μ’ αυτά· για τα οποία σας λέω από πριν, όπως και σας είχα προείπει, ότι αυτοί που τα πράττουν αυτά βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν.” (Γαλάτες 5:19-21)

Μην μιμείσαι κάθε σύγχρονη μόδα του κόσμου. Η Αγία Γραφή λέει: “Και μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά μεταμορφώνεστε διαμέσου της ανακαίνισης του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.” (Ρωμαίους 12:2)

Αν γνωρίζουμε τον Ιησού, δεν θα έχουμε τόσο πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο. Η Αγία Γραφή λέει: “Σε μένα, όμως, μη γένοιτο να καυχώμαι, παρά μονάχα στον σταυρό τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διαμέσου του οποίου ο κόσμος σταυρώθηκε ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο.” (Γαλάτας 6:14)

Απόφυγε τις φιλοσοφίες του κόσμου. Η Αγία Γραφή λέει: “Βλέπετε μη σας εξαπατήσει κάποιος διαμέσου της φιλοσοφίας και της μάταιης απάτης, σύμφωνα με την παράδοση των ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία τού κόσμου, και όχι σύμφωνα με τον Χριστό.” (Κολοσσαείς 2:8)

Να ζεις, σαν να ήταν το σπίτι σου στον Παράδεισο. Η Αγία Γραφή λέει: “Αγαπητοί, σας παρακαλώ, ως ξένους και παρεπίδημους, να απέχετε από τις σαρκικές επιθυμίες, οι οποίες αντιμάχονται ενάντια στην ψυχή.” (Α’ Πέτρου 2:11)