Home / Subiecte biblice / Deşertăciune Lumească

Deşertăciune Lumească

Dacă iubeşti pe Dumnezeu, lucrurile lumeşti nu te atrag.

Este scris în Biblie: 1Ioan 2:15-17. “Nu mai iubiţi lumea aceasta rea şi tot ce vă oferă ea, deoarece, atunci când iubiţi aceste lucruri dovediţi că, de fapt, pentru Dumnezeu nu mai aveţi nici un pic de dragoste. Căci toate lucrurile acestea lumeşti, dorinţele rele, cum ar fi: goana nebună după sex, ambiţia de a cumpăra tot ce place privirilor, mândria izvorâtă din bogăţie şi poziţie importantă, toate acestea nu vin de la Dumnezeu, ci sunt produsul acestei lumi ticăloase. Ori, lumea de azi este în destrămare, iar lucrurile acestea rele, neîngăduite, vor pieri şi ele odată cu ea, dar oricine face mereu voia lui Dumnezeu va trăi în veac” (NT pe înţelesul tuturor).

Nu poţi iubi plăcerile lumeşti şi în acelaş timp să fi prieten cu Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Iacov 4:4. “Sunteţi ca o soţie necredincioasă care iubeşte duşmanii soţului ei. Oare nu vă daţi seama că împrietenirea cu vrăşmaşii lui Dumnezeu - adică plăcerile josnice ale acestei lumi - vă transformă în duşmani ai lui Dumnezeu? Vin iarăşi şi zic, că dacă ţelul vostru este acela de a gusta plăcerile păcătoase ale acestei lumi fără de Dumnezeu, nu mai puteţi rămâne prieteni cu Dumnezeu” (NT pe înţelesul tuturor).

Ce activităţi sunt greşite?

Este scris în Biblie: Galateni 5:19-21. “Dar când urmaţi propriile voastre inclinaţii greşite, viaţa voastră va produce rezultate proaste, cum ar fi: gânduri necurate, goana după plăceri sensuale, idolatrie, spiritism (adică, încurajarea activităţii demonilor), ură şi lupte, gelozie şi mânie, efortul permanent de a obţine pentru tine tot ce e mai bun, nemulţumirile de tot felul şi critici, impresia că toţi ceilalţi sunt greşiţi şi numai cei din grupuşorul tău au dreptate - apoi ar mai fi: doctrina greşită, invidia, crimile, beţia, petrecerile deşănţate şi toate celelalte de felul acesta. Daţi-mi voie să vă spun încă odată cum v-am mai spus-o, că oricine trăieşte o astfel de viaţă nu va moşteni Împărăţia lui Dumnezeu” (NT pe înţelesul tuturor).

Nu copia moda populară a acestei lumi.

Este scris în Biblie: Romani 12:2. “Nu copiaţi comportarea şi obiceiurile acestei lumi, ci purtaţi-vă ca oameni buni, având prospeţime în tot ce faceţi şi gândiţi. Atunci veţi învăţa din propria experienţă cât de bune vor fi căile Sale pentru voi” (NT pe înţelesul tuturor).

Dacă-L cunoaştem pe Isus, vom pierde interesul faţă de lume.

Este scris în Biblie: Galateni 6:14. “În ce mă priveşte, ferească Dumnezeu să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos. Datorită acelei cruci, interesul meu pentru lucrurile actractive ale lumii a pierit de mult, după cum tot de multă vreme a încetat şi interesul lumii pentru mine” (NT pe înţelesul tuturor).

Să evităm filosofiile lumeşti.

Este scris în Biblie: Coloseni 2:8. “Nu permit altora să vă strice credinţa şi bucuria cu filosofiile lor şi cu răspunsurile lor greşite, superficiale, clădite pe gânduri şi idei omeneşti, în locul celor venite de la Isus” (NT pe înţelesul tuturor).

Să trăim ca şi cum casa noastră ar fi în cer.

Este scris în Biblie: 1Petru 2:11. “Iubiţi fraţi, aici nu sunteţi decât nişte călători în trecere pe acest pământ. Dat fiind că adevărata voastră casă este în cer, vă rog fierbinte, feriţi-vă cu desăvârşire de plăcerile rele ale acestei lumi; ele nu sunt pentru voi, deoarece se luptă direct cu sufletul vostru” (NT pe înţelesul tuturor).