Home / Bibelemner / Verdslighet

Verdslighet

Hvis du elsker Gud vil ikke det verdslige kunne få så stort tak på deg. Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,15-17. ”Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden – sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom – det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.”

Det er ikke mulig å ta del i nedbrytende verdslig nytelse og samtidig være nære venner med Gud. Det står i Bibelen, Jakob 4,4. ”Dere troløse! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.”

Hva slags aktiviteter betegner Bibelen som gale? Det står i Bibelen, Galaterne 5,19-21. ”Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Som jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.”

Ikke følg blindt etter verdens populære trender. Det står i Bibelen, Romerne 12,2. ”Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.”

Når vi blir kjent med Jesus mister vi interessen for det verden har å tilby. Det står i Bibelen, Galaterne 6,14. ”Men jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden.”

Unngå verdslige filosofier. Det står i Bibelen, Kolosserne 2,8. ”Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden, ikke fra Kristus.”

Lev livet som om ditt virkelige hjem er i himmelen. Det står i Bibelen, 1. Peter 2,11. ”Jeg ber dere, mine kjære, som nå er utlendinger og fremmede: Sky alle sanselige lyster, som er i kamp mot sjelen.”