Κυριαρχία

Ο Θεός είναι μεγαλύτερος από όσο μπορούμε να καταλάβουμε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Να, ο Θεός είναι μεγάλος και ακατανόητος σε μας και ο αριθμός των χρόνων του ανεξερεύνητος." (Ιώβ 36: 26)

Η κυριαρχία του Θεού προκαλεί δέος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τον Παντοδύναμο δεν μπορούμε να τον εννοήσουμε. Είναι υπέροχος κατά τη δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Δεν καταθλίβει." (Ιώβ 37: 23)

Η κυρίαρχη αγάπη του Θεού επεκτείνεται σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή είμαι πεπεισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχές ούτε δυνάμεις ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα ούτε ύψωμα ούτε βάθος ούτε κάποια άλλη κτίση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, η οποία φανερώθηκε στον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας." (Επιστολή προς Ρωμαίους 8: 38 – 39)