Home / Bibelemner / Overherredømme

Overherredømme

Gud er mye større enn vårt intellekt kan fatte. Det står i Bibelen, Job 36,26. ”Se, Gud er høy, vi forstår ham ikke, ingen kan granske hans talløse år.”

Guds makt herredømme frembringer ærefrykt hos oss. Det står i Bibelen, Job 37,23. ”Den Allmektige kan vi ikke fatte. Høy er hans makt, og stor er hans rettferd; og retten krenker han aldri.”

Guds altomspennende kjærlighet når ut til hver del av livet vårt. Det står i Bibelen, Romerne 8,38-39. ”For jeg er viss å at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.”