Home / Subiecte biblice / Suveranitate

Suveranitate

Dumnezeu este mai mare decât putem noi înţelege.

Este scris în Biblie: Iov 36:26. “Iată ce mare este Dumnezeu! Dar noi nu-L putem pricepe, numărul anilor Lui nimeni nu l-a pătruns.”

Suveranitatea lui Dumnezeu ne inspiră teamă.

Este scris în Biblie: Iov 37:23. “Nu ne putem imagina puterea Celui Atotputernic şi totuşi El este aşa de drept şi milostiv că nu ne distruge” (Trd. Engleză TLB).

Puterea iubirii lui Dumnezeu se extinde asupra vieţii noatre întregi.

Este scris în Biblie: Romani 8:38-39. “Căci sunt pe deplin convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici demonii, nici prezentul, nici viitorul, nici vreo altă putere, nici înălţimea, nici adâncimea, nici vreun alt lucru din creaţie nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus, Domnul nostru” (NT pe înţelesul tuturor