Τα λόγια μας πρέπει να ευαρεστούν τον Θεό. Η Αγία Γραφή λέει: “Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου μπροστά σε σένα.” (Ψαλμός 19:14)

Τα λόγια είναι τόσο ισχυρά, ώστε κάποιες φορές η σιωπή είναι η καλύτερη επιλογή. Η Αγία Γραφή λέει: “Αυτός που φυλάττει το στόμα του, διαφυλάττει τη ζωή του· ενώ αυτός που ανοίγει τα χείλη του με προπέτεια, θα χαθεί.” (Παροιμίες 13:3)

Τα λόγια μας αποκαλύπτουν την καρδιά μας. Η Αγία Γραφή λέει: “Πως μπορείτε να μιλάτε καλά, ενώ είστε πονηροί; Επειδή, από το περίσσευμα της καρδιά μιλάει το στόμα.” (Ματθαίον 12:34)

Τα λόγια μας είναι σημαντικά, γιατί αντιπροσωπεύουμε τον Χριστό. Η Αγία Γραφή λέει: “Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάρη, αρτυμένος με αλάτι, για να ξέρετε πως πρέπει να αποκρίνεστε προς κάθε έναν ξεχωριστά.” (Κολοσσαείς 4:6)

Τι πρέπει να χαρακτηρίζει τα λόγια που λέμε; Η Αγία Γραφή λέει: “Ούτε και αισχρότητα και μωρολογία ή χυδαιολογία, που είναι απρεπή· αλλά, μάλλον ευχαριστία.” (Εφεσίους 5:4)

Τα λόγια μας μπορούν να βοηθήσουν άλλους στην πορεία της ζωής τους. Η Αγία Γραφή λέει: “Ένας λόγος, όταν μιληθεί σωστά, είναι χρυσά μήλα σε ασημένια ποικίλματα.” (Παροιμίες 25:11) “Ο Κύριος ο Θεός μού έδωσε γλώσσα όπως των διδαγμένων, για να ξέρω πως να μιλήσω έναν λόγο προς τον κουρασμένο σε κατάλληλο καιρό.” (Ησαΐας 50:4)

Μια από τις εντολές απαγορεύει να χρησιμοποιούμε μάταια το όνομα του Θεού. Η Αγία Γραφή λέει: “Μη πάρεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου μάταια· επειδή, δεν θα αθωώσει ο Κύριος εκείνον που παίρνει μάταια το όνομά του.” (Έξοδος 20:7)